awards
 • Jednoduchá
  Bez inštalácie a údržby
 • Skúška zadarmo
  Jeden rok bez obmedzenia
 • Integrovaná
  Prepojené s aSc Agendou
 • Šetrí čas
  Učiteľ môže učiť deti
 • Silná a moderná
  Množstvo funkcií
Vďaka mobilnej apke sa môže stať, že učiteľov začne baviť okrem učenia aj administratíva. Múdro premyslené prostredie ponúka učiteľovi pohodlnú kanceláriu. Ak si raz vyskúšate otvárať "šuflíčky" so známkami, triednou knihou či rozvrhom jemným dotykom – niet cesty späť.
Jana Kontúrová
Základná škola, Bošany
Slovensko
Do práce s ETK sme vhupli rovnými nohami. V auguste sme si spoločne s učiteľmi sadli k počítačom v učebni informatiky, od septembra sme plne využívali všetky jej výhody. Ďakujem pracovníkom firmy aSc za ochotu, ústretovosť a pomoc pri akýchkoľvek problémoch.
Janka Krajčiová
ZŠ s MŠ Kočovce
Slovensko
Speech Icon Zobrazit další příspěvky...
Better Timetable

Jednoduchšia, ako si myslíte

Učiteľ v prehľadnom prostredí zadá učivo, chýbajúcich a ak chce, aj domáce úlohy. Vedenie školy má okamžitý prehľad o dianí na škole. Už žiadne spočítavanie čiarok, škrtanie políčok alebo hľadanie stratenej triednej knihy. Všetky údaje stačí zapísať iba raz.

Silný nástroj

Triedna kniha je previazaná s Agendou, Rozvrhmi, Suplovaním, tématickými plánmi, známkami, ospravedlnenkami. Všetko, čo školy budú v budúcnosti používať, máte k dispozícii už dnes.

Better Timetable

Reporty a inšpekcia

Výslednú triednu knihu môžete kedykoľvek exportovať do PDF a archivovať na CD. Na konci roku ju vytlačíte, v rovnakom tvare, ako doterajšie papierové triedne knihy.

Činnosti dostanú zmysel

Všetko, čo zadáte, sa dá vytlačiť, a výsledkom Vašej práce bude presne taká istá triedna kniha ako predtým a inšpekcia Vás pochváli. Avšak pri používaní ETK má táto práca oveľa väčší význam ako iba zaprášený papier v archíve v pivnici. To, čo zadáte, či už známky, učivo, alebo dochádzku, okamžite vidí rodič na internete alebo v mobile. Aj vzorné dieťa môže z času na čas postihnúť problém, ktorý sa dá ľahko vyriesiť, ak sa podchytí na začiatku. Používanie ETK nie je o tom \"byť moderný\", ale o tom, aby učiteľ mohol robiť to, čo vie najlepšie, a čo by mal robiť predovšetkým: učiť a vychovávať deti.

Better Timetable
Better Timetable

Prechodu sa netreba báť

Rozumieme, že prechod na elektronickú triednu knihu je veľké rozhodnutie, preto sme venovali špeciálnu pozornosť tomu, aby bola táto zmena jednoduchá a plynulá. Elektronickú triednu knihu Vám pripravíme tak, aby ste si ju mohli s niekoľkými učiteľmi teraz vyskúšať. Takto sa môžete postupne zoznámiť s jednotlivými funkciami a spraviť kompletný prechod od začiatku ďaľšieho mesiaca, alebo od začiatku budúceho školského roka.

Mobilná verzia

Učivo, absencie a dochádzku môžete zadať aj v mobilnej aplikácii. Nemusíte mať v triede ani internet/wifi, údaje sa odošlú hneď, ako sa na wifi prihlásite.

Funkcie:

Zadávanie učiva

Elektronická triedna kniha je rozumná a presne predvyplní dátum, triedu, či predmet.

Tematické plány

Jednou z obľúbených funkcií je správa tematických plánov, ktorá dáva učiteľovi prehľad, čo už odučil a čo ešte ostáva.

Kontrola vyplnenia

Elektronická triedna kniha odhalí a pripomenie prázdne políčka, ktoré už mali byť vyplnené.

Manažment udalostí a školský kalendár

Prázdniny, písomky, učiteľské porady, triedne akcie... Komplexné plánovacie možnosti s inteligentnou notifikáciou.

Dochádzka a ospravedlnenky

Automatickú sumarizáciu počtu ospravedlnených/neospravedlnených hodín žiakov si učitelia aj vedenie školy nevedia vynachváliť.

Reporty pre inšpekciu a archiváciu

Triedna kniha, učivo, dochádzka... Tlač na papier alebo jednoduchá elektronická archivácia. Všetko podľa platnej aktuálnej legislatívy.

Online Suplovanie

Spravujte suplovanie cez web - zo školy aj z domu.

Export dát

Údaje za celý školský rok si môžete jednoducho stiahnuť do Vášho počítača.

Manuálne úpravy

Predvyplnené údaje z rozvrhu/suplovania sa dajú ľahko upraviť. Učiteľ má dáta plne pod kontrolou.

Mobilná aplikácia

Elektronická triedna kniha sa dá používať na tabletoch a telefónoch. Aplikácia funguje aj bez internetu - bezpečná synchronizácia nastane po pripojení na internet. Viac informácii.

Integrovaný systém

Prepojenie údajov z aSc Agendy, aSc Rozvrhov, aSc Suplovania a EduPage stránok školy. Učiteľ a rodič má jedno heslo pre všetky činnosti. (K dispozici je i import ze systémů: Bakaláři, dmSoftware, iŠkola, SAS, Z-WARE, Rozvrh RNDr. Červený, Gp-Untis a dalších )

iba89€  za rok na celú školu

Testovacia prevádzka ETK na vašej škole je na rok zdarma.
Elektronická Triedna kniha je aj súčasťou balíčka ascAgenda™ Komplet ako aj ascRozvrhy™ 2023.

Ako začať?

Radi vám pomôžeme, stačí keď nám formulárom vpravo odošlete kontaktné informácie na Vašu školu.